Articles

Makale

Elvan Yıldız Akyol,Şerife Işık

Akademisyenlerde Mutluluğun Yordayıcıları Olarak Farkındalık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları

Mindfulness and Stress Coping Styles As Predictors of Academicians' Happiness

PDF

Makale

Merja Hietalahti,Asko Tolvanen,Lea Pulkkinen,Katja Kokko

Orta Yaş Dönemindeki Kadın ve Erkeklerde Kişilik Özellikleri ve Değerler Arasındaki İlişkiler

Relationships Between Personality Traits and Values in Middle Aged Men and Women

PDF

Makale

Christine E. Agaibi

Psikolojik Sağlamlık: Eski Çağlardan Modern Zamanlara Çok Yönlü Bir Kavram

Resilience: A Versatile Concept from Biblical to Modern Times

PDF

Makale

Sabire Kılıç,Elvan Yıldız Akyol,Orhan Yoncalık

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Farkındalıklarının Mutluluk Düzeylerini Yordaması

Values and Mindfulness Among University Students in the Prediction of Happiness

PDF