Articles

Makale

Aini Pehkonen,Sanna Sintonen

Sağlık ve İyi Oluşta Olumsuz Bir Faktör Olarak Yalnızlık

Loneliness As A Disturbing Factor in Health and Well-Being

PDF

Makale

Hüseyin Çalışkan,Ebru Uzunkol

Ergenlerde İyimserlik-Kötümserlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Developing an Optimism-Pessimism Scale in Adolescents: Validity and Reliability Study

PDF

Makale

Seher Merve Erus,Mehmet Engin Deniz

Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Geliştirmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Development of Mindfulness in Marriage Scale (MMS): Validity and Reliability Study

PDF

Makale

Vesile Oktan,Mehmet Palancı

Türk Kadınlarda (19-63 yaş) Beden İmajı, Öznel Mutluluk ve Yeme Tutumları

Body Image, Subjective Happiness and Eating Attitudes Among 19 to 63 years-old Turkish Women

PDF

Makale

Elvan Yıldız Akyol,Şerife Işık

Akademisyenlerde Mutluluğun Yordayıcıları Olarak Farkındalık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları

Mindfulness and Stress Coping Styles As Predictors of Academicians' Happiness

PDF

Makale

Merja Hietalahti,Asko Tolvanen,Lea Pulkkinen,Katja Kokko

Orta Yaş Dönemindeki Kadın ve Erkeklerde Kişilik Özellikleri ve Değerler Arasındaki İlişkiler

Relationships Between Personality Traits and Values in Middle Aged Men and Women

PDF

Makale

Christine E. Agaibi

Psikolojik Sağlamlık: Eski Çağlardan Modern Zamanlara Çok Yönlü Bir Kavram

Resilience: A Versatile Concept from Biblical to Modern Times

PDF

Makale

Sabire Kılıç,Elvan Yıldız Akyol,Orhan Yoncalık

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Farkındalıklarının Mutluluk Düzeylerini Yordaması

Values and Mindfulness Among University Students in the Prediction of Happiness

PDF