Makaleler

Makale

Merja Hietalahti,Johanna Rantanen,Katja Kokko

Yaşam Amaçları, Kişilik Özellikleri ve Mental İyi Oluş Arasindaki İlişkiye Aracilik Eder mi?

Do Life Goals Mediate the Link Between Personality Traits and Mental Well-being?

PDF

Makale

Lucía Quezada,René Landero,Mónica T. González

Öznel Mutluluk Ölçeği’nin Meksika’da Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

A Validity and Reliability Study of the Subjective Happiness Scale in Mexico

PDF

Makale

Heinz Welsch,Jan Kühling

Duygu Durumlari ve Mutluluk Kavrami

Affective States and the Notion of Happiness

PDF

Makale

Warren J. Sillick,Bruce A. Stevens,Stuart Cathcart

Dindarlık ve Mutluluk: Dindar ve Dindar Olmayanların Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması

Religiosity and Happiness: A Comparison of the Happiness Levels Between the Religious and the Nonreligious

PDF

Makale

Ümre Kayacı,Yaşar Özbay

Üniversite Öğrencilerinin Travmatik Yaşantı, Psikolojik Doğum Sıraları ve Sosyal İlgilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarını Yordaması

Traumatic Experience, Psychological Birth Order, Social Interest of Students, in the Prediction of Psychological Hardiness

PDF