Makaleler

Makale

Tim Lomas,Kate Hefferon,Itai Ivtzan

Pozitif Gelişimsel Psikoloji: Yaşam Boyu İyi Oluşla İlgili Literatür Taraması

Positive Developmental Psychology: A Review of Literature Concerning Well-Being Throughout the Lifespan

PDF

Makale

Şerife Işık

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Developing The Psychological Hardiness Scale: The Validity and Reliability Study

PDF

Makale

Nilüfer Tuğut

Yeni Cinsel Doyum Ölçeği’nin Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Version of the New Sexual Satisfaction Scale : A Validity and Reliability Study

PDF

Makale

Russ Curtis,Melodie Frick,Heather Thompson,Phyllis Robertson,Yanju Li,Elizabeth Graves,Katie Goetz

Online Pozitif Psikoterapi Kursunun Gelecek Danışmanlar Üzerindeki Etkisi: Fikir Birliğine Dayalı Nitel Araştırma Yöntemi

Effects of an Online Positive Psychotherapy Class on Future Counselors: Consensual Qualitative Research

PDF

Makale

Danilo Garcia,Trevor Archer

Güçlendirme (Karakter, Motivasyon ve Düzenleme Biçimi), Pozitif Duygu ve Psikolojik Sağlamlık

Empowerment (Character, Motivation and Regulatory Mode), Positive Affect and Resilience

PDF

Makale

Leslie Ramos Salazar

Merhamet, Kişilerarası İletişim Kaygısı, Narsizim ve Sözel Saldırganlığın İlişkisi

The Relationship Between Compassion, Interpersonal Communication Apprehension, Narcissism and Verbal Aggressiveness

PDF

Makale

Aydan Bayır,Tim Lomas

Kendisine Anlayiş Göstermekte Zorlanan Bireyler Hakkinda Yorumlayici Fenomenolojik Analiz

Difficulties Generating Self-compassion: An Interpretative Phenomenological Analysis

PDF

Makale

Bengü Ergüner-Tekinalp

Adleryan Kuramın Pozitif Psikoloji Bağlamında Değerlendirilmesi

Examination of Adlerian Theory Within the Context of Positive Psychology

PDF

Makale

Seher Akdeniz,Mehmet Engin Deniz

Merhamet Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Turkish Adaptation of Compassion Scale: The Validity and Reliability Study

PDF

Makale

Jennifer Lyke

Savunma Mekanizmasi Klinik Olmayan Örneklemde Öznel İyilik Halini Betimler

Defense Style Predicts Subjective Well-being in a Non-clinical Sample

PDF