Articles

Makale

Janine Shepherd,Melody Oliver,Grant Schofield

Mutluluk ve beden sağlığı: Kalp damar hastalığı risk faktörleriyle olan ilişkiler

Happiness and physical health: Associations with cardiovascular disease risk factors

PDF

Makale

Olivia Pethtel,Yiwei Chen

Yetişkinlerde yaşam pişmanlıkları ve memnuniyeti

Life regrets and life satisfaction in mature adults

PDF

Makale

Bekir Fatih Meral

Kişisel İyi Oluş İndeksi-Yetişkin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri

Psychometric properties of Turkish form of the Personal Well-Being Index-Adult

PDF

Makale

Keith A. King,Rebecca A. Vidourek,Ashley L. Merianos,Meha Singh

Üniversite Öğrencileri Arasında Stres, Sosyal Destek ve Algılanan Mutluluk Üzerine Bir Çalışma

A Study of Stress, Social Support, and Perceived Happiness Among College Students

PDF

Makale

Rana Özen Kutanis,Emre Oruç

Pozitif Örgütsel Davranış ve Pozitif Psikolojik Sermaye Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

A Theoretical Investigation on Positive Organizational Behavior and Positive Psychological Capital

PDF

Makale

Amy Baltzell,Vanessa LoVerme Akhtar

Sporda Farkındalık Eğitimi (SFE) Çalışması: SFE’nin I. Lig Kadın Atletlerdeki Etkisi

Mindfulness Meditation Training for Sport (MMTS) Intervention: Impact of MMTS with Division I Female Athletes

PDF

Makale

Louise Lambert D’raven,Nausheen Pasha-Zaidi

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Arap üniversite öğrencilerinin mutluluk stratejileri

Happiness strategies among Arab university students in the United Arab Emirates

PDF

Makale

Bolagun G. Anthony

Nijerya’daki hapishane mahkumlarında kişilik faktörleri, algılanan sosyal destek ve mutluluk: Yeni bir bakış açısı

Dispositional factors, perceived social support and happiness among prison inmates in Nigeria: A new look

PDF

Makale

Warner M. Rebecca,Rasco Danney

Öznel iyi oluşu yordamak için yapısal eşitlik modelleri: Negatif duygulanımı ayrı bir değişken olarak modelleme

Structural equation models for prediction of subjective well-being: Modeling negative affect as a separate outcome

PDF

Makale

Cem Gençoğlu,Müge Yılmaz

Duygu odaklı terapiye dayalı duygusal farkındalık eğitiminin genç yetişkinlerin iyimserlik düzeylerine etkisi

The effect of emotional awareness education, based on emotion focused therapy, on young adults’ levels of optimism

PDF