Articles

Makale

Sinem Tarhan,Hasan Bacanlı

Sürekli Umut Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Adaptation of Dispositional Hope Scale into Turkish: Validity and Reliability Study

PDF

Makale

Leslie Ramos Salazar

Aynı Cinsiyetteki Arkadaşlıklarda Merhamet, Yakınlık, Güven ve Sosyal Destek Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Exploring the Relationship Between Compassion, Closeness, Trust, and Social Support in Same-sex Friendships

PDF

Makale

Juhani E. Lehto,Lotta Uusitalo-Malmivaara,Saara Repo

Yetişkinlerde Farkındalık ve İyi Oluşun Ölçülmesi: Yaş ve Meditasyon Deneyiminin Rolü

Measuring Mindfulness and Well-Being in Adults: The Role of Age and Meditation Experience

PDF

Makale

Fadila Grine,Djafri Fares,Achour Meguellati

İslami Maneviyat ve Girişimcilik: Malezya'daki Kadın Girişimciler Üzerine Bir Vaka İncelemesi

Islamic Spirituality and Entrepreneurship: A Case Study of Women Entrepreneurs in Malaysia

PDF

Makale

Özkan Çıkrıkçı,Muhammet Çiftçi,Başaran Gençdoğan

Pozitiflik Ölçeği Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri

The Psychometric Properties of the Turkish Form of the Positivity Scale

PDF

Makale

Jasdeep Kaur Sidhu,Koong Hean Foo

Materyalizm: Singapurlularda Mutluluğa ve Yaşam Memnuniyetine Giden Yol

Materialism: The Road to Happiness and Life Satisfaction Among Singaporeans

PDF

Makale

Tayfun Doğan

Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Adaptation of the Brief Resilience Scale into Turkish: A Validity and Reliability Study

PDF

Makale

Gökay Keldal

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Version of the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale: A Validity and Reliability Study

PDF