Articles


Makale

Nagihan Oğuz Duran

Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ): Türk Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması

The Revised Short Gratitude, Resentment, and Appreciation Test (S-GRAT): Adaptation for Turkish College Students

PDF

Makale

Didem Aydoğan,Yaşar Özbay,Şener Büyüköztürk

Özgünlük Ölçeği’nin Uyarlanması ve Özgünlük ile Mutluluk Arasındaki İlişkide Maneviyatın Aracı Rolü

Adaptation of the Authentcity Scale and the Mediator Role of Spirituality in the Relationship Between Authenticity and Happiness

PDF

Makale

İbrahim Demirci,Halil Ekşi,Duygu Dinçer,Selami Kardaş

Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Five-dimensional Model of Well-being: The Validity and Reliability of Turkish Version of PERMA-Profiler

PDF

Makale

Shirli Ender-Büyükbay,Ela Ünler,F. Tunç Bozbura

Çalışan Mutluluğuna İlişkin Yeni Bir Yapının Geliştirilmesi: Nitel Bir Çalışma

Development of A New Construct of Employee Well-Being: A Qualitative Study

PDF

Makale

Hayrunnisa Özgür,Jale Eldeleklioğlu

REACH Affetme Modelinin Türk Kültürü Üzerinde Etkililiğinin İncelenmesi

Analyzing the Effect of REACH Forgiveness Model on the Turkish Culture

PDF

Makale

Tufan Çötok

Aristoteles’te Tercih - Mutluluk İlişkisi ve Kahneman’cı Bir Değerlendirme

The Relationship Between Deliberate-Choice and Happiness in Aristotle: A Kahnemanian Perspective

PDF

Makale

Vera Storm,Dominique Reinwand,Julian Wiener,Sonia Lippke

Kalp ve Damar Risklerini Düşürme Motivasyonu Olan Bireylerde Yaşam Kalitesi ve Fiziksel Aktivite Davranışları Değişikliği

Quality of Life and Stages of Behavioural Change for Physical Activity in People Motivated to Reduce Their Cardiovascular Risk

PDF

Makale

Mebrure Doğan

Karakter Gücü Olarak Sabır ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

Relationship Between Patience As a Character Strength and Psychological Well-Being

PDF

Makale

Hatice Necla Keleş

Anlamlı İş ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisi

The Relationship Between Meaningful Work and Psychological Well-Being

PDF