Makaleler

Makale

Kübra Özkaya,Büşra Özdoğan,Metin Çınaroğlu,Hüseyin Bulut,Gökben Hızlı Sayar

Üsküdar Üniversitesinde Öğrenim Gören Genç Yetişkinlerde Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği ve Algılanan Ebeveynlik Stilinin Benlik Saygısı ile İlişkisi

The Relationship of Parental Emotional Availability and Perceived Parenting Style with Self-Esteem in Young Adults in Üsküdar University

PDF

Makale

Kadriye Soyyiğit Merve,Zeliha Traş

Ergenlerin Okula Bağlanmalarında Algılanan Sosyal Destek ve Okulda Öznel İyi Oluşun Rolü

The Role of Perceived Social Support And Subjective Well-Being At School In Adolescents’ School Attachment

PDF

Makale

Büşra Koyun Tükenmez,Zeynep Demir Gümüş

Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Algıladıkları Aile Yapılarının Hâlihazırdaki Duygusal Zekâ ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effect of Perceived Family Structures of Adolescents on Their Current Emotional Intelligence and Psychological Resilience Levels

PDF

Makale

Bahar Akoğlu

Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Ailelerde Psikolojik Sağlamlık Üzerine Sistematik Bir Derleme

A Systematic Review On Psychological Resilience In Families With A Child With Special Needs

PDF

Makale

Yelda İbadi

Antidepresan Olarak Aşk, Bas Kast (Çev. Özden Saatçi, 2016),Omega

Die Liebe und Wie Sich Leidenschaft Erklart, Bas Kast (2004)

PDF

Makale

Reza Zahibi,Saeed Katibi

Advocating a pedagogy of happiness in TESOL: Antecedents and potentialities

Advocating a pedagogy of happiness in TESOL: Antecedents and potentialities

PDFMakale

Tayfun Doğan,Tarık Totan

Psychometric properties of Turkish version of the Subjective Happiness Scale

Psychometric properties of Turkish version of the Subjective Happiness Scale

PDF

Makale

Fatma Sapmaz,Selin Temizel

Turkish version of the Short Depression-Happiness Scale (SDHS): A validity and reliability study

Turkish version of the Short Depression-Happiness Scale (SDHS): A validity and reliability study

PDF